Millainen on hyvä perhepäivähoitaja?

by Emiilia - 7/02/2023

Olen siis aloittamassa perhepäivähoitajana elokuussa. Näiden valmistelukuukausien aikana olen reflektoinut aiempia kokemuksiani lastenhoitajana, opettajana, äitinä - yrittänyt selvittää itselleni, mitkä asiat haluan sisällyttää tulevaan ja mitä pitää muuttaa. Olen pohtinut sekä sitä, millainen hoitaja lapsille että sitä millainen ihminen lasten vanhemmille haluan olla. Molemmissa on reflektointini perusteella paljon korjattavaa. Minusta tuntuu, että kasvatus on mitä suurimmassa määrin niitä aloja, joista lisää oppiessaan tajuaa vain sen, kuinka paljon on vielä opittavaa. Menin näissä pohdinnoissani jopa niin pitkälle, että kysyin tekoälyltä, millainen on hyvä perhepäivähoitaja. Seuraavassa ChatGPT:n vastaus. Kursivoidut osat tekoälyn tekstiä ja ilman kursiivia minun kommentteja.


Hyvä perhepäivähoitaja on henkilö, joka tarjoaa laadukasta ja turvallista hoitoa lapsille perheen omassa kodissa tai omassa päivähoitokodissaan.
Olen itse asiassa luullut, että perhepäivähoitajat voivat olla vain omissa kodeissaan tai ryhmäperhepäivähoitajat siellä, missä ryhmäperhepäivähoitoa pidetään, mutta eräältä Instagram-tutulta kuulin, että hän on perhepäivähoitajana osan hoitoajasta jonkun hoitolapsen perheen luona. Minäkin olen ollut lastenhoitajana perheessä kokopäiväisesti vanhempien työpäivän ajan. Mikähän siinä on ero? Tai siis missä menee sitten perhepäivähoitajan ja lastenhoitajan raja?
Tässä on joitakin piirteitä, jotka määrittelevät hyvän perhepäivähoitajan:

1. Rakkaus ja välittäminen lapsista
Hyvä perhepäivähoitaja näkee lapsen yksilönä ja osoittaa aidosti kiinnostusta ja välittämistä heidän hyvinvoinnistaan. Hän kohtelee lapsia lempeydellä, huolenpidolla ja lämmöllä.
Tämä oli hyvä vastaus.

2. Koulutus ja pätevyys
Hyvä perhepäivähoitaja on saanut asianmukaisen koulutuksen ja pätevyyden lapsenhoitoon. Hänellä voi olla esimerkiksi pätevyys ensiapuun, lastenhoitoon tai varhaiskasvatukseen liittyen.
Tuo kohta ensiapuun liittyen ei kyllä pidä paikkansa. Jos on pelkästään ensiapuun liittyvä koulutus, niin sitä pitää täydentää. Minulla on taustalla kasvatustieteen opintoja ja opettajan opinnot, mutta niitäkin pitää tietysti täydentää. Aloitan syksyllä töitten ohella perhepäivähoitajan opinnot.

3. Turvallinen ympäristö
Perhepäivähoitajan koti tai päivähoitokoti on turvallinen ja lapsiystävällinen ympäristö, jossa on asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet. Esimerkiksi terävät esineet ja vaaralliset aineet on säilytetty lasten ulottumattomissa.
Tähän on pakko huomauttaa, että tähän sisältyi ainakin Porvoon kaupungin tarkastuksessa aika jäätävä lista kaikkea muutakin. Lapset eivät saa päästä ryömimään peräkärrysaunan alle, yksi yli 70 cm pudotus pitää aidoittaa, palovaroittimia puuttui yksi, ovesta puuttuu turvalukko, käytössä olevat pesuaineet piti listata jne. jne.

4. Opettavainen ja kehittävä lähestymistapa
Hyvä perhepäivähoitaja tarjoaa lapsille mahdollisuuksia oppimiseen ja kehittymiseen. Hän järjestää monipuolisia ja ikätasoon sopivia aktiviteetteja, jotka tukevat lapsen fyysistä, emotionaalista, kognitiivista ja sosiaalista kehitystä.

5. Kommunikointi ja yhteistyö vanhempien kanssa
Hyvä perhepäivähoitaja ylläpitää avointa ja säännöllistä kommunikointia vanhempien kanssa. Hän on valmis jakamaan päivän tapahtumia, lapsen edistymistä ja tarvittaessa keskustelemaan mahdollisista huolenaiheista.
Reflektoinneista on tullut mieleen, että pitää viimeiseen asti välttää sitä, että jompikumpi menee puolustuskannalle tai joutuu selittelemään asioita. Parempi että asiat sanotaan sellaisina kuin ne on ja heti tavatessa kasvokkain. Parempi puhua tunteista ja siitä, mikä vaivaa, avoimesti.

7. Joustavuus ja luotettavuus
Hyvä perhepäivähoitaja on luotettava ja joustava. Hänellä on järjestelmä ja rutiinit, jotka mahdollistavat vanhempien aikataulujen ja tarpeiden huomioimisen. Hän on myös valmis tarjoamaan hoitoa tarvittaessa ylimääräisissä tilanteissa.
Molempien pitää toki joustaa, mutta en ole kyllä ihan varma, että missä kaikissa ylimääräisissä tilanteissa hoitoa pitäisi tarjota. Voi mennä vaikeaksi vetää raja.

8. Positiivinen vuorovaikutus lasten kanssa
Hyvä perhepäivähoitaja luo positiivisen ja kannustavan ilmapiirin lasten kanssa. Hän kuuntelee heitä, rohkaisee heitä ilmaisemaan itseään ja tarjoaa positiivista palautetta saavutuksista.

On tärkeää, että hyvä perhepäivähoitaja osaa luoda läheisen ja luottamuksellisen suhteen lapsiin. Hän kannustaa lasten itsenäisyyttä ja antaa heille mahdollisuuksia tehdä omia valintoja, aina turvallisuus huomioiden. Hän myös osoittaa kunnioitusta lapsen yksilöllisyyttä kohtaan ja tukee heidän ainutlaatuisten tarpeidensa täyttämistä.

Lisäksi hyvä perhepäivähoitaja pystyy tehokkaaseen ajanhallintaan ja organisaatioon. Hän suunnittelee päivän toiminnot ja hoito-ohjelman etukäteen, jotta lapsilla on strukturoitu ja ennakoitava ympäristö. Hän myös pystyy joustamaan tarvittaessa ja sopeutumaan odottamattomiin tilanteisiin.

Hyvä perhepäivähoitaja ymmärtää, että jokainen lapsi on yksilöllinen ja saattaa tarvita erityistä huomiota tai tukea. Hän on herkkä havaitsemaan lapsen tarpeet ja tarjoamaan heille tarvittavaa hoitoa ja tukea. Hän myös tekee yhteistyötä tarvittaessa muiden ammattilaisten, kuten terapeutin tai lääkärin, kanssa lapsen hyvinvoinnin takaamiseksi.

Kaiken kaikkiaan hyvä perhepäivähoitaja on läsnäoleva, vastuullinen ja lapsikeskeinen. Hän pyrkii luomaan positiivisen ja turvallisen ympäristön, jossa lapset voivat kasvaa ja kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kokonaisuudessaan mielenkiintoinen vastaus, josta ison osan voin kyllä allekirjoittaa. Katsotaan, mikä on mielipiteeni näistä myöhemmin. Mitä sinä olisit vastannut kysymykseen, millainen on hyvä perhepäivähoitaja?

Saattaisit pitää myös näistä

0 kommenttia